Βαλκανικές

Βουλγαρική Γλώσσα

Η Βουλγαρική γλώσσα ανήκει στο νότιο κλάδο της οικογένειας των σλαβικών γλωσσών. Το αλφάβητό της είναι κυριλλικό και είναι δημιούργημα των δύο αδελφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η ιστορική ανάπτυξη της γλώσσας αρχίζει από τον 9ο αιώνα μ.Χ. και συνεχίζεται έως και σήμερα, με αποτέλεσμα η σύγχρονη γραμματειακή γλώσσα να έχει υποστεί πολλαπλές αλλαγές στη μορφολογική και συντακτική δομή της. Η Βουλγαρική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Εκτιμάται ότι διαθέτει συνολικά 10 εκατομμύρια ομιλητές. Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. η Βουλγαρική είναι η μοναδική γλώσσα μεταξύ των γλωσσών της Ένωσης η οποία χρησιμοποιεί κυριλλικό αλφάβητο.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης της Βουλγάρικης Γλώσσας γίνονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών προερχόμενων από το Sofıa University ‘St. Kl. Ohridski’. Οι εξετάσεις γίνονται για 5 επίπεδα της Βουλγαρικής (Α2, Β1, Β2, С1, C2), τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το ‘Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο’ και τον οργανισμό ALTE.

Μάθε Περισσότερα…

Σερβική Γλώσσα

Η Σερβική γλώσσα, αποκαλούμενη παλιότερα (και σήμερα συχνά) Σερβοκροατικά , είναι βασισμένη στην στοκαβική διάλεκτο. Τα Σερβικά χρησιμοποιούνται βασικά στη Σερβία και το Μαυροβούνιο, στη Σερβική Δημοκρατία και από Σέρβους παγκοσμίως. Η Σερβική γλώσσα διαθέτει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό, κατά το οποίο οι λέξεις γράφονται όπως προφέρονται και κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει έναν ήχο. Η φωνητική αυτή αρχή αντιπροσωπεύεται στη φράση “Γράψε όπως μιλάς και διάβασε όπως είναι γραμμένο”, αρχή που χρησιμοποιήθηκε από τον Βουκ Στεφάνοβιτς Κάρατζιτς (Vuk Stefanović Karadžić) όταν αναμόρφωσε την Κυριλλική γραφή των Σέρβικων τον 19ο αιώνα. Ένα άλλο σπάνιο χαρακτηριστικό της Σερβικής γλώσσας είναι η παρουσία δύο αλφαβήτων: του Κυριλλικού και του Λατινικού.

Μάθε Περισσότερα…