«Θα μπορέσει το παιδί μου να μάθει Αγγλικά όπως τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης;»
Γιατί όπως λέει…. «η κυρία μιλάει πολύ γρήγορα», «δεν προλαβαίνω να γράψω και να καταλάβω», και «όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου και μπερδεύονται…».  Συχνά οι γονείς των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες αναρωτιούνται, εάν είναι εφικτή η προσέγγιση των αγγλικών καθώς αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες στην αγγλική γλώσσα, όπως και στη μητρική τους.
Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε ένα έξυπνο και ικανό παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να πετύχει σε μια τόσο σημαντική δεξιότητα για τη ζωή όπως αυτή της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας;
Τα αγγλικά – αντίθετα από τα ελληνικά – είναι μια μη φωνολογική γλώσσα ( άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε ) με 26 γράμματα και 44 ήχους. Κατανοούμε λοιπόν, πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθησή της για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη….  Η εξατομικευμένη παρέμβαση, ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης με τις κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις και τεχνικές από ειδικούς, διασφαλίζουν την αποτελεσματική υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην αγγλική γλώσσα. Αναμφίβολα, οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες και η αγγλική γλώσσα μπορούν να συνδυαστούν. Η εκπαίδευση των αγγλικών μπορεί να γίνει για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  μία πολύτιμη εμπειρία, που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους. Σύμφωνα με έρευνες, ο «πολυαισθητηριακός» τρόπος διδασκαλίας είναι απαραίτητος  στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς εκτός από τη λεκτική διδασκαλία ο εκπαιδευτικός  χρησιμοποιεί χρώμα, εικόνα, ήχο, αφή και σώμα σε μια προσπάθεια παρουσίασης του μαθήματος (γραμματική, λεξιλόγιο, συντακτικό) με βιωματικό «ζωντανό» τρόπο.

«Όταν τα παιδιά  δεν μπορούν να μάθουν με τον τρόπο που εμείς διδάσκουμε, τότε προφανώς πρέπει να μάθουμε να διδάσκουμε με τον τρόπο που εκείνα μαθαίνουν.»

 

Από την Μάρκου Νίκη
Ειδική Παιδαγωγός
Μ.Α. in Education/Μ.Ed: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education