Αξιότιμοι/ες εξεταζόμενοι/-ες,

Όπως σίγουρα ήδη γνωρίζετε, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα επιβάλλουν την αναστολή της διεξαγωγής ορισμένων εξετάσεων του Ινστιτούτου Goethe. Προέχει η υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων και όλων των εμπλεκομένων.

Όλες οι εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 08.01./ 11.01./ 12.01.2021 αναβλήθηκαν και θα διεξαχθούν τέλη Ιανουαρίου καθώς και αρχές Φεβρουαρίου, εφόσον το επιτρέψουν οι περιστάσεις, και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουμε από την πολιτεία.

Συγκεκριμένα η εξέταση GoetheZertifikat B1j της εξεταστικής περιόδου του Νοεμβρίου που είχε αναβληθεί και μεταφέρθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στις 29.01. / 30.01. &  01.02.2021.

Η μεταγραφή όλων των υποψηφίων της εξεταστικής περιόδου 08.01. – 12.01.2021 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στη συνέχεια θα αποσταλούν νέες «Προσκλήσεις εξετάσεων» με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα αναγράφονται οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων τον Ιανουάριο.

Οι παρούσες αποφάσεις λήφθηκαν σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού COVID-19 και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέων αποφάσεων.