Αξιότιμοι/ες εξεταζόμενοι/-ες,

Όπως σίγουρα ήδη γνωρίζετε, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα επιβάλλουν την αναστολή της διεξαγωγής ορισμένων εξετάσεων του Ινστιτούτου Goethe. Προέχει η υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων και όλων των εμπλεκομένων.

Όλες οι εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 13.01./ 14.01./ 15.01.2021αναβλήθηκαν και θα διεξαχθούν σε ύστερη ημερομηνία, εφόσον το επιτρέψουν οι περιστάσεις, και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουμε από την πολιτεία.

Η μεταγραφή όλων των υποψηφίων της εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στη συνέχεια θα αποσταλούν νέες «Προσκλήσεις εξετάσεων» με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα αναγράφονται οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων τον Ιανουάριο.

Οι παρούσες αποφάσεις λήφθηκαν σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού COVID-19 και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέων αποφάσεων.