Κινέζικα

Τα Κινέζικα (汉语/漢語, Πινγίν: Hànyǔ; 华语/華語, Huáyǔ; or 中文, Zhōngwén) είναι γλώσσα (ή γλωσσική οικογένεια) που σχηματίζει τμήμα των Σινοθιβετικής οικογένειας γλώσσών. Περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού μιλά κάποια μορφή της Κινεζικής ως μητρική γλώσσα. Εν γένει, όλες οι απαντώμενες μορφές της Κινεζικής είναι τονικές και αναλυτικές. Ωστόσο, η Κινεζική διακρίνεται επίσης για το υψηλό επίπεδο εσωτερικής διαφοροποίησης. H τοπική διαφοροποίηση ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές/διαλέκτους είναι συγκρίσιμη με εκείνη των Ρωμανικών γλωσσών. Αρκετές παραλλαγές της ομιλούμενης Κινεζικής είναι διαφορετικές για να είναι αμοιβαία κατανοήσιμες.
(Πηγή: Βικιπαίδεια)

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Κινεζικής Γλώσσας δομείται σε τέσσερα συνολικά ακαδημαϊκά έτη σπουδών και γίνεται με διαμεσολάβηση της Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων, της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και της κατανόησης γραπτού κειμένου και προφορικού λόγου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων, με έμφαση όχι μόνο στην καλή χρήση της γλώσσας και στη σαφή κι ορθή έκφραση αλλά επίσης και στη σωστή προφορά. Τα υπάρχοντα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι τρία: HSK βασικό επίπεδο, HSK  μεσαίο επίπεδο και HSK προχωρημένο επίπεδο. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για πιστοποίηση της γνώσης στην κινέζικη γλώσσα και διοργανώνεται από το Κινέζικο Διεθνές Γραφείο για τη διδασκαλία των Κινέζικων ως δεύτερη ξένη γλώσσα.