Ιαπωνικά

Η Ιαπωνική γλώσσα (Ιαπωνικά) είναι γλώσσα που ομιλείται από 127 εκατ. ανθρώπους, κυρίως στην Ιαπωνία, αλλά και σε κοινότητες Ιαπώνων μεταναστών σε όλο τον κόσμο. Η ιαπωνική γλώσσα δεν ανήκει στις ήδη γνωστές λατινογενείς γλώσσες.

Η βασικότερη ιδιομορφία είναι ο τρόπος σύνταξης του γραπτού λόγου, δηλαδή στα γραπτά εμφανίζονται σε κάθετες σειρές, η ανάγνωση προχωρεί από δεξιά προς τα αριστερά και η αρχή από το τέλος του εγγράφου.

Κατά την διάρκεια του 3ου και 4ου αιώνα π.Χ., οι Ιάπωνες δανείστηκαν το κινεζικό σύστημα γραφής, δηλαδή τα ιδεογράμματα. Στην διάρκεια του 8ου αιώνα επινοήθηκαν δύο φωνητικές συλλαβογραφίες ή αλλιώς τα kana, για την καταγραφή της ιαπωνικής γλώσσας. Τα hiragana (ひらがな), τα katakana (カタカナ) είναι συλλαβικά αλφάβητα, δηλαδή κάθε χαρακτήρας αναπαριστά μια συλλαβή. Μαζί με τα kana χρησιμοποιούνται και τα ιδεογράμματα ή kanji (漢字) που αναπαριστούν έννοιες και σχηματίζουν τις λέξεις μόνα τους ή σε συνδυασμούς δύο ή περισσότερων kanji. 
Και τα τρία αλφάβητα χρησιμοποιούνται μαζί με τα kanji δείχνουν το νόημα της λέξης και τα kana για να δείξουν τις συλλαβές που διαμορφώνουν τα επιθήματα και τα μόρια. Τέλος, χρησιμοποιείται και το ρωμαϊκό αλφάβητο (romaji ήローマじ) για την αναπαράσταση των συλλαβών.
Η γραφή έχει κατεύθυνση συνήθως από πάνω προς τα κάτω σε κάθετες στήλες και από τα δεξιά προς τα αριστερά. Το ρωμαϊκό αλφάβητο έχει χρησιμοποιηθεί επίσης αρκετά για την Ιαπωνική γραφή. Μια από τις σημαντικότερες ιδιομορφίες της ιαπωνικής γλώσσας είναι ο τρόπος που αναπτύσσεται ο γραπτός λόγος. Στα έντυπα κείμενα, τα ιδεογράμματα αναπτύσσονται σε συνδυασμό και με τα συλλαβογράμματα σε κάθετες σειρές.
Η γραμματική της Ιαπωνικής γλώσσας είναι περισσότερο ιδιόμορφη παρά δύσκολη. Η Ιαπωνική γλώσσα παρουσιάζει αρκετές «ευκολίες», όπως το ότι δεν υπάρχουν άρθρα, γένη, τόνοι, διαφορετικές καταλήξεις ρηματικών τύπων, διάκριση ενικού ή πληθυντικού αριθμού (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) και “υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο” κατά την ελληνική σύνταξη. Διαφέρει από τις οικείες σε εμάς ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και εκεί έγκειται η δυσκολία της.

ΠΤΥΧΙΑ

Ν5 – Βασικό επίπεδο
Ν4 – Βασικό προς μέσο επίπεδο
Ν3 – Μέσο επίπεδο
Ν2 – Μέσο προς προχωρημένο επίπεδο
Ν1 – Προχωρημένο επίπεδο

Τα πτυχία στην ιαπωνική γλώσσα λειτουργούν αντίστροφα. Το πρώτο (ευκολότερο) πτυχίο είναι το N5 ενώ το τελευταίο (δυσκολότερο) πτυχίο είναι το N1.

Κάθε πότε γίνονται οι εξετάσεις στην Ιαπωνική γλώσσα;

Οι εξετάσεις στην Ιαπωνική γλώσσα διεξάγονται μία φορά το χρόνο την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Αντιστοιχίες Πτυχίων

Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CEFR) JLPT
C2 N1
C1 Ν2/Ν1
Β2 Ν3/Ν2
Β1 Ν4/Ν3
Α2 Ν5/Ν4
Α1 Ν5