Γερμανικά

Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 96,75 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη αριθμός που αντιστοιχεί στο 13,3% των Ευρωπαίων. Είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη). Είναι, επίσης, η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έβδομη γλώσσα σε χρήστες στο Διαδίκτυο.

ΠΤΥΧΙΑ

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τα όλα τα πτυχία της Γερμανικής γλώσσας.

GRUNDSTUFE | MITTELSTUFE | G.D.S.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

goetheΟι εξετάσεις του Goethe-Institut είναι διεθνώς καταξιωμένες και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς. Εκτός από τις κλασικές εξετάσεις, το Goethe-Institut προσφέρει τα πλέον σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε υπολογιστή όπως το “Testservice Deutsch fur den Beruf” (BULATS). Μ’ αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν γρήγορα και με μικρό κόστος τη γλωσσομάθεια των συνεργατών τους και όσων υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις εξετάσεις του Goethe-Institut προσδιορίσθηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες: A1 Fit in Deutsch 1 für Jugendliche – Start Deutsch 1 (SD1) A2 Fit in Deutsch 2 für Jugendliche – Start Deutsch 2 (SD2) B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche – Zertifikat Deutsch (ZD) Β2 Goethe-Zertifikat B2 C1 Goethe-Zertifikat C1 – Prüfung Wirtschaftsdeutsch Int. (PWD) – Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) C2 Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) GDS Großes Deutsches Sprachdiplom** ** Από τον Μάιο του 2011 τα πτυχία επιπέδου C2 θα αντικατασταθούν απο ένα ενιαίο τεστ εξέτασης.
kratiko_pistopoiitiko_glwssomatheiasΤο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τη Γαλλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας» Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας» Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας » Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας » Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας » Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
ipourgeioΣτον Εκπαιδευτικό Ομιλο ΑΧΟΝ Θέρμης υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα της αγγλικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διοργανώνονται απο το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.