Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα είναι η τρίτη από τις Ρομανικές γλώσσες από άποψη αριθμού ομιλητών ως μητρική γλώσσα, μετά την Ισπανική και την Πορτογαλική, αλλά η μόνη με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Το 2006 ήταν η 4η ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με 520 εκατομμύρια ομιλητές, στην Ευρώπη ομιλείται από 72 εκατομμύρια γαλλόφωνους ως μητρική γλώσσα. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα Γαλλικά (και τα Αγγλικά) θεωρούντο διεθνής γλώσσα, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η διπλωματία,  το εμπόριο, η ναυτιλία και οι μεταφορές. Σήμερα παραμένουν μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία.

Διπλώματα

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τα όλα τα πτυχία της Γαλλικής γλώσσας

Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | C1 | C2 | Sorbonne 1 | Sorbonne 2

Το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνει εξετάσεις και γλωσσικές δοκιμασίες στη γαλλική γλώσσα που επικυρώνουν επίσημα το επίπεδο γνώσης.

DELF-DALF

Στους υποψήφιους που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, χορηγείται ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα με συγκεκριμένα κριτήρια προσόντων, που ορίζονται από ειδικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία εγγυώνται τη διεθνή φήμη και αναγνώριση αυτών των διπλωμάτων στην αγορά εργασίας και στους επίσημους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι εξετάσεις DELF – DALF μπορούν να διεξαχθούν σε όλα τα γαλλικά ινστιτούτα και αρμόδια εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Το νέο σύστημα εξετάσεων περιλαμβάνει έξι ανεξάρτητα διπλώματα, εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Μια εκδοχή για εφήβους οργανώνεται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 και τα μέσα είναι προσαρμοσμένα στην εφηβική ηλικία.

Διπλώματα SORBONNE

Sorbonne B1

Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τις καθημερινότητας : γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινότητας.

Sorbonne B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Οι κάτοχοι του διπλώματος αυτού κατατάσονται στο επίπεδο Γ’ ΑΣΕΠ και εάν το επιθυμούν, δύνανται να εγγραφούν σε Γαλλικά Πανεπιστήμια.

Sorbonne C1

Πιστοποιεί το προχωρημένο επιπέδου της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού.

Sorbonne C2

Το δίπλωμα γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με τρεις επιλογές (Λογοτεχνία, Μετάφραση, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί) αποτελεί την εισαγωγή στην ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να παρακολουθήσει μαθήματα ανώτερης εκπαίδευσης.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΧΟΝ Θέρμης, ακολουθώντας τη μεθοδευμένη εκπαιδευτική διαδικασία του Διεθνούς Δικτύου Σπουδών ΑΧΟΝ, προετοιμάζει τους σπουδαστές για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων του κάθε φορέα.

Είναι διπλώματα που χορηγούνται σε ξένους υποψήφιους από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι IV.

Τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Université Paris- Sorbonne απευθύνονται σε μη γαλλόφωνους σπουδαστές της γαλλικής γλώσσας που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε αυτή. Οι υποψήφιοι εξετάζονται κυρίως μέσα από το πρίσμα της γαλλικής λογοτεχνίας και το γαλλικού πολιτισμού.

Για τα επίπεδα Β1, Β2 η εξέταση της γλώσσας γίνεται με ασκήσεις γραμματικής καθώς και ερωτήσεις κατανόησης λογοτεχνικού κειμένου. Η εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου άπτεται ενός λογοτεχνικού κειμένου και ασκήσεων διάκρισης των ήχων της γαλλικής.

Τα μεγαλύτερα επίπεδα C1, C2 έχουν καθαρά λογοτεχνική προσέγγιση της γλώσσας, για κάθε εξεταστική περίοδο ορίζονται 2 λογοτεχνικά έργα πάνω στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι υποψήφιοι. Παράλληλα εξετάζονται οι γνώσεις στο γαλλικό πολιτισμό και τη γαλλοφωνία.

Πιστοποιήσεις

kratiko_pistopoiitiko_glwssomatheiasΤο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τη Γαλλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας» Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας» Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας » Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας » Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας » Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
ipourgeioΣτον Εκπαιδευτικό Ομιλο ΑΧΟΝ Θέρμης υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα της αγγλικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διοργανώνονται απο το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.