1. Εισαγωγή

Η συγκεκριμένη πολιτική περιγράφει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, τόσο για την παροχή των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας, όσο και για τις νόμιμες μας υποχρεώσεις προς μισθωτούς και συνεργάτες, όπως επίσης για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληροφοριών

Υπεύθυνος για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών είναι η διοίκηση του φροντιστηρίου με επωνυμία «AXON ΘΕΡΜΗΣ – ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε», με διεύθυνση Πλατεία Παραμάνα, αριθμός 38, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

3. Είδη Πληροφοριών που Συλλέγουμε

 • Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, για την διαδικασία εγγραφής, πρόσληψης, τιμολόγησης και λοιπών νόμιμων (φορολογικών, οικονομιών κλπ) υποχρεώσεων, χρονοπρογραμματισμού εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερης, άμεσης επικοινωνίας.
 • Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φωτογραφίες/βίντεο από εκδηλώσεις του φροντιστηρίου, για εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες και Facebook marketing.
 • Μορφωτικό Επίπεδο και λοιπά στοιχεία βιογραφικού, για την διαδικασία στελέχωσης/προσλήψεων.
 • Πληροφορίες σχετικά με την υγεία, για αποποίηση ευθύνης σε περιπτώσεις μαθητών με πρόβλημα υγείας.

4. Προέλευση Προσωπικών Πληροφοριών

Όλες οι παραπάνω προσωπικές πληροφορίες προέρχονται μετά από υποβολή τους και με την συγκατάθεση για επεξεργασία, τόσο από τον πελάτη όσο και από τον μισθωτό/συνεργάτη, κατά την διαδικασία εγγραφής και πρόσληψης, αντίστοιχα. Ονομ/μο και email μπορούν επίσης να υποβληθούν από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, μέσω της φόρμας εγγραφής στο newsletter.

5. Νομιμοποιητικές Βάσεις

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο όπου έχουμε το νομικό δικαίωμα να το πράξουμε. Νομικά κριτήρια για την εν λόγω επεξεργασία, είναι:

 • Η συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. εγγραφή στο newsletter ή φόρμα αποδοχής κατά την εγγραφή σας).
 • Η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (π.χ. διατήρηση δεδομένων πελατών λόγω συγκεκριμένης δημοσιονομικής ρύθμισης).

6. Χρόνος Διατήρησης

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται από το διάστημα μεταξύ της εγγραφής/πρόσληψης σας στο φροντιστήριο και τις διαγραφής/αποχώρησης/αποφοίτησης.

Επισκόπηση των δεδομένων εκτελείται σε ετήσια βάση για εντοπισμό και διαγραφή δεδομένων που έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής τους ή χρήζουν άμεσης διαγραφής (π.χ. δεδομένα παλαιών βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν αποσταλεί στο φροντιστήριό μας ή προσωπικά δεδομένα που αντιστοιχούν σε πελάτες που έχουν αποφοιτήσει/αποχωρήσει και δεν έχουν διαγραφεί άμεσα).

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή, σε πληροφοριακά συστήματα με πολλαπλά μέτρα ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση μηχανισμών antivirus/firewall, περιορισμός και έλεγχος πρόσβασης συστημάτων . Στις περιπτώσεις που αποθηκεύονται σε φυσική, έντυπη μορφή (π.χ. αντίγραφα αποδείξεων κλπ), εφαρμόζεται περιορισμός και έλεγχος πρόσβασης με φυσική ασφάλεια των χώρων φύλαξής τους.

8. Απόκριση σε Περιπτώσεις Παραβίασης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παραβίαση μέσω κυβερνο-επίθεσης ή αθέμητη πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και θίγονται άμεσα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων, προχωρούμε σε ενημέρωση των επηρεαζόμενων υποκειμένων εντός 24 ωρών και άμεσα, σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της παραβίασης.

9. Σκοπός Συλλογής των Προσωπικών Πληροφοριών

Ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών, αφορά:

 • Την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 • Την φορολογική ενημερότητα της εταιρείας μας
 • Την εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 • Την τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία με πελάτες, μισθωτούς/συνεργάτες για οποιοδήποτε ζήτημα
 • Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για προσφορές ή άλλες ειδοποιήσεις, μέσω SMS ή email

10. Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών

Τηρούμε απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται και συλλέγονται δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Προσωπικά δεδομένα μπορούν μόνο να διοχετευτούν σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεσή σας για την διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη Νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές

11. Μεταφορά Πληροφοριών Εκτός ΕΕ

Φροντίζουμε ώστε κάθε πιθανή υποστηρικτική online υπηρεσία ή πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούμε, να φιλοξενείται σε εταιρία και υποδομές εντός της ΕΕ, σε παρόχους σύμφωνους με το GDPR.

12. Προτιμήσεις Διαφήμισης

Για λόγους άμεσου marketing της εταιρίας μας και την δική σας ενημέρωση για όλα τα σημαντικά νέα ή προσφορές, σας αποστέλλουμε ενημερώσεις μέσω SMS και email. Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε από τις αυτόματες ενημερώσεις, με τους σχετικούς συνδέσμους που συνοδεύουν κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

13. Δικαίωμα Ανάκλησης και Διαγραφής

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την συγκατάθεσή σας και να αιτηθείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας email στο axonthermis@gmail.com